Skytjenester
Vi leverer bransjestandard produkter fra Microsoft og Google. Vi leier ut kjente systemer som Office365, Azure og Google bedrift. For mer informasjon ta kontakt.

IT-Overvåkning
Vi kan overvåke, nettverk og annen infrastruktur, sensorer og PC/servere. Kundene vil da få tilgang til varslingstjenester og SLA (service level agreement).

Fiber / kommunikasjon
Vi samarbeider med nasjonale Internett leverandører, og kan levere over ett stort spekter i Norge. For mer informasjon ta kontakt.

Oppsett IKT-Utstyr
Vi setter opp og klargjør ditt utstyr før det settes i drift.

Videovervåkning
Vi setter opp overvåkning etter ditt behov. Vi har lang erfaring med utstyr som skal stå ute under harde værforhold.